Leczenie kanałowe

Leczenie kanałowe / Mikroskop Stomatologiczny

Dlaczego Mikroskop

Mikroskop Stomatologiczny pozwala dostrzec i wykryć zmiany chorobowe w ich początkowym stadium, zanim jeszcze dojdzie do zniszczenia dużych fragmentów korony zęba.

Jest także nieoceniony podczas leczenia endodontycznego, chirurgicznego jak i protetycznego, dzięki powiększeniu leczenie przeprowadzane jest z niezwykłą precyzją.

  Próchnica początkowa w mikroskopie

  Minimalnie inwazyjnie opracowane mikroubytki

 Zęby z wyleczoną próchnicą, wykrytą dzięki powiększeniu w mikroskopie.

 

 

 

 

Leczenie Kanalowe

Leczenie Kanałowe (leczenie Endodontyczne) jest sekwencja kilku zabiegów których celem jest eliminacja zainfekowanej miazgi korzeniowej (tzw. nerwów) i zabezpieczenie zęba przed ponowną infekcją.

Kanały Korzeniowe i powiązana z nimi komora są naturalnymi jamami zęba w których znajdują się naczynia i nerwy oraz inne struktury komórkowe decydujące o żywotności zęba.

Jeżeli dojdzie do zapalenia miazgi zęba ( np. z powodu urazu, głębokiej próchnicy ,zapalenia dziąseł) leczeniem z reguły jest leczenie kanałowe.

Po znieczuleniu zęba, zapalna miazga usuwana jest instrumentami endodontycznymi, kanały płukane są specjalnymi roztworami odkażającymi oraz odpowiednio kształtowane. Następnie wypełniane są specjalnym materiałem uszczelniającym na bazie gutaperki co zapobiega kolejnym zakażeniom oraz izoluje wnętrze kanału od otaczającej kości oraz reszty organizmu.

Zęby leczone endodontycznie są zębami o osłabionej strukturze,bardzo podatnymi na złamania i pęknięcia (z powodu wcześniejszych urazów, ubytków próchnicowych oraz szerokiego otwarcia podczas samego leczenia kanałowego).

Aby uchronić ząb przed zniszczeniem a także uszczelnić jego wnętrze przed ponowną infekcją, musi być zabezpieczony szczelną i trwałą odbudową, taką jak wkłady z włókna szklanego, korona protetyczna bądź endokorona.

Tak odbudowany ząb mimo iż jest zębem martwym wygląda, funkcjonuje i jest odczuwany jak inne, żywe zęby przez wiele lat.