Chirurgia stomatologiczna

Są sytuacje, w których wyeliminowanie problemów z uzębieniem wymaga interwencji chirurga stomatologa. Dziedzina chirurgii stomatologicznej zajmuje się leczeniem operacyjnym jamy ustnej i okolic przyległych. Choć przeważnie pacjenci kojarzą wizytę u chirurga stomatologa z usuwaniem zębów mądrości, to zakres działań tego specjalisty jest zdecydowanie szerszy. Zabiegi chirurgiczne są niezbędnymi procedurami wspomagającymi inne dziedziny stomatologii, takie jak np. endodoncja (m.in. resekcja wierzchołka korzenia), periodontologia (leczenie chorób przyzębia) czy implantologia (przygotowanie warunków do wprowadzenia implantu w kość szczęki lub żuchwy). Nowoczesne znieczulenia i stosowanie się do zaleceń lekarza dentysty pozwalają uniknąć przykrych dolegliwości związanych z usuwaniem zęba bądź ingerencją chirurgiczną w tkanki miękkie jamy ustnej. Przed zabiegiem warto wypocząć, zjeść lekki posiłek i przyjąć stale przyjmowane leki, chyba że lekarz stomatolog zaleci inaczej (ustali to w trakcie wywiadu poprzedzającego leczenie). Po ustąpieniu działania znieczulenia pacjent może odczuwać ból. Pomocne okażą się standardowe środki przeciwbólowe. Należy jednak unikać tych zawierających kwas acetylosalicylowy, takich jak aspiryna czy polopiryna.

Wśród najczęściej przeprowadzanych zabiegów znajdują się:

  • ekstrakcje zębów zatrzymanych i niewyrzniętych,
  • ekstrakcje zębów mądrości,
  • odsłanianie zębów zatrzymanych w łuku,
  • chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do leczenia ortodontycznego bądź protetycznego,
  • resekcje i hemisekcje wierzchołków korzeni zębowych,
  • podcinanie wędzidełek warg i języka,
  • usuwanie zmian błony śluzowej jamy ustnej,
  • zabiegi z zakresu periodontologii
  • i inne.

Chirurg stomatolog w gabinecie DENTINEO w Gdańsku przygotowuje pacjentów do leczenia implantologicznego. Procedura obejmuje m.in. odbudowę podłoża kostnego dla wszczepienia implantów. Wykonujemy: przeszczepy autogennych bloków kostnych, rekonstrukcje materiałami kościotwórczymi, rekonstrukcje z zastosowaniem siatek tytanowych itp.

Jak przebiega chirurgiczne usuwanie zęba?

W każdej sytuacji, w której zwykła ekstrakcja jest niemożliwa, należy zasięgnąć pomocy chirurga stomatologa. Takiej interwencji wymagają zęby pozbawione korony (w zębodole pozostały korzenie), zęby o skomplikowanym ułożeniu korzeni, zęby zatrzymane i kłopotliwie usytuowane. Zawsze przed zabiegiem stomatolog podaje znieczulenie, miejscowe lub ogólne. Ekstrakcja odbywa się poprzez nacięcie dziąsła, odpreparowanie zęba od otaczających tkanek, a następnie usunięciu go z zębodołu. Po zabiegu lekarz oczyszcza ranę i zakłada szwy. Ekstrakcja chirurgiczna wymaga szczególnej ostrożności w zakresie utrzymania higieny operowanego miejsca. Przez dobę po zabiegu pacjent powinien odpoczywać, unikać wysiłku, spożywania zimnych lub gorących posiłków i napojów. Najlepsze w pierwszych dniach będą zupy przecierowe. Do wygojenia rany należy omijać to miejsce podczas mycia zębów i gryźć pokarmy przeciwległą stroną. Po ekstrakcji należy przyjmować antybiotyk, można też zażywać środki przeciwbólowe, gdy ustąpi znieczulenie. Opuchliznę złagodzą zimne okłady.

Leczenie u chirurga stomatologa poprzedzane jest kompleksowym badaniem radiologicznym. Zapraszamy na konsultacje do gabinetu stomatologicznego DENTINEO w Gdańsku.