Implantat

Att ersätta en tand

En krona som är monterad på ett implantat är det bästa valet om du saknar en tand i över- eller underkäken. Behovet av att ersätta en saknad tand kan vara resultatet av en olycka eller att tandanlag inte funnits från födseln.

Steg 1 Behovet av att ersätta en saknad tand kan vara resultatet av en olycka eller att tandanlag inte funnits från födseln.

Steg 2 Implantatet installeras i käkbenet. Inga friska tänder påverkas eller skadas. Vid traditionella lösningar slipas intilliggande tänder ner för att fungera som stöd för en bro.

Steg 3 Distansen fästs på implantatet. På distansen placeras sedan tandkronan som passar perfekt i tandköttskanten.

Steg 4 Den nya tanden är nu klar och det är i princip omöjligt att se skillnad mellan de existerande tänderna och den nya tanden.

Att ersätta flera tänder

Om du har förlorat flera tänder finns det två lösningar: separata kronor på tandimplantat eller en bro som är fäst vid flera tandimplantat.

Steg 1 Vissa personer drabbas av tandförluster bak i munnen. Detta orsakas vanligen av tandlossning (parodontit) eller av tanden som spricker på grund av tidigare fyllningar.

Steg 2 Mellan två och fyra implantat installeras först en implantatbro. Med denna lösning påverkas inte dina egna tänder. Bron kommer att fungera i flera år, oavsett tillståndet hos dina existerande tänder.

Steg 3 På implantaten placeras sedan distanserna och nästa steg är är att passa in bron. De nya tänderna sitter fast i ett led som sätts på distanserna.

Steg 4 Implantatbron är nu på plats och klarar av de starka tuggkrafter som alltid uppstår längst bak i munnen. Det känns och fungerar som naturliga tänder.

Att ersätta alla tänder

Om alla dina tänder saknas i över- eller underkäken, kan du välja en fast förankrad implantatbro eller en avtagbar protes som knäpps fast på två eller flera implantat. Den avtagbara protesen sitter stadigare än en lös protes. Om du har rätt förutsättningar för den fast förankrade bron så är den lösningen så nära naturliga tänder du kan komma.

Steg 1 Om du har förlorat alla dina tänder i en eller båda käkarna, kan du välja en fast förankrad implantatbro eller en avtagbar protes som knäpps fast på två eller flera implantat. Den avtagbara protesen sitter stadigare än en lös protes. Om du har rätt förutsättningar för den fast förankrade bron så är den lösningen så nära naturliga tänder du kan komma.

Steg 2 För en fast förankrad implantatbro installeras flera implantat för att bilda ett bra grundfäste. Genom att implantaten är väl förankrade i käkbenet stimulerar de benvävnaden, vilket bidrar till bibehållen bennivå och naturliga ansiktsdrag.

Steg 3 Distanserna fästs på implantaten och bron provas ut. Det är viktigt att det tandtekniska arbetet görs efter dina förutsättningar och önskemål.

Steg 4 Implantatbron är på plats. Den ser ut som, och fungerar som normala tänder. Du kan nu äta vad du vill och skratta utan att behöva oroa dig för att du ska tappa protesen.