Tannbehandling for voksne

Visse sykdommer, tilstander og skader kan gi deg krav på støtte fra det offentlige. Det er HELFO som dekker utgifter. Hvis du velger å ta behandling i Polen (som er EUs medlemsland), du må betale dine utgifter selv, og søke om støtte etterpå. Tannlegen vil vurdere om du kan få støtte fra staten. En liste over de 15 tilstandene som gir rett til stønad fra HELFO er:

 • Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
 • Periodontitt (tannkjøttsykdom)
 • Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
 • Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)
 • Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)​​
 • Sjelden medisinsk tilstand (spør tannlegen om hvilke tilstander som til enhver tid er med på denne listen)
 • Leppe-kjeve-ganespalte
 • Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
 • Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander (organtransplantasjon, ulike krefttilstander, HIV/AIDS)
 • Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
 • Hyposalivasjon (munntørrhet)
 • Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
 • Tannskader ved yrkesskade (yrkesskaden må være godkjent av NAV og tannbehandlingen må ha sammenheng med yrkesskaden)
 • Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
 • Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne (tilstand som har vart i mer enn ett år og forårsaket redusert tannhelse)

 

Tannleger i Polen har ikke direkte avtaler med HELFO, og derfor må du betale for behandling selv og kreve dine utgifter dekket i etterkant. Tannlege må fylle ut et skjema ​«Krav fra behandler om refusjon for tannbehandling» del 1. Sammen med skjemaer fra tannlege får du:
– originale kvitteringer
– kopier av dokumentasjon på at tannlege har gyldig autorisasjon (hos oss kan du være sikkert på at du blir behandlet av tannleger som har spesialistutdanning i de aktuelle områdene)
nødvendige røntgenbilder, journaler som dokumenterer tilstand og gipsavstøpninger fra laboratoriet.

Vi fyller ut all dokumentasjon på engelsk, men dokumentasjon kan være på enten norsk, dansk eller svensk.

Skjemaet og all dokumentasjon må sendes til HELFO innen seks måneder fra hver enkelt behandlingsdato (du finner adresse på skjemaet).

Forutsetningen for å få utgiftene refundert av HELFO, er at helsehjelpen du får i Polen tilsvarer den helsehjelpen det offentlige ville ha dekket i Norge. Den eneste forskjellen er at du må betale selv for tannbehandling, og søke om få utgiftene refundert i ettertid.

Tannbehandling for eldre

De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes noen unntak. Det er tannlegen som kan vurdere dine rettigheter. Skriv oss for å få det vurdert. Personer som bor på institusjon eller mottar hjemmesykepleie i mer enn tre måneder, får gratis behandling av Den offentlige tannhelsetjenesten.